Лукойл Информ Пермь.jpg

VRF-система Mitsubishi Heavy Industries. 720кВт. Сдача 2013г.